“YEREL YÖNETİMLERDE KÜLTÜREL MİRASIN YÖNETİMİ VE KÜTÜPHANELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” NA 53 BİLDİRİ SUNULDU.


BURSA - Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu”  Türkiye’nin ve Bursa’nın kültürel değerlerine ve yarınlarına ışık tuttu. 17 ülkeden 54 konuşmacının katıldığı sempozyumda akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından 11 oturumda 53 bildiri sunuldu.   Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndaki sempozyumun açılışında Karagöz müzesi gölge oyunu sanatçısı Osman Ezgi,  Karagöz ve Hacıvat’ın Anadolu’ya gelişinin 500.  yılı anısına kısa bir gösteri sundu. Sempozyumda katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık,  belediyelerin gerek günlük gerekse iş hayatında kent ve kentli yaşamlarının sorunlarını çözme, paylaşma ve bu hususlardaki danışmanlık, yönlendirme, topluma kazandırma, kamusal iletişim ve işbirliklerini geliştirme konularında hizmet vermek durumunda olduğunu söyledi. Bu kapsamda faaliyetlerin daha verimli sürdürülmesini ve daha yenilikçi stratejilerin belirlenmesini destekleyen veri ile bilgi ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesinin gittikçe önem kazandığını ifade eden Karlık, bu tür çalışmaların araştırma ve uygulamaların sunulması, tartışılması, iyi örneklerin paylaşılması, bilginin yaygınlaştırılması ve hizmetlerin iyileştirilmesini desteklediklerini vurguladı. Karlık, bu anlamda Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi destekleriyle Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu’nun gerek akademisyenlere gerekse kurumlarda çalışan uygulayıcılara ciddi katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

KÜTÜPHANELER BİRER KÜLTÜREL BELLEK

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına söz alan Doç. Dr. Nevzat Özel ise organizasyonun hedefinin ilgili akademisyenler, uygulamacılar ve karar alıcılar ile kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamını sağlamak olduğunu ifade etti. Kütüphanelerin kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en temel sorumlulukları üstlenen kültürel bellek kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Öz, yerel yönetimlerin kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının etkin biçimde yönetilmesi, toplumların kültürel birikimlerinin yaşatılması ve bu birikimlerin toplumsallaştırılarak kullanıma sunulması konularında önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi. 6-8 Eylül tarihleri arasındaki bilgi şöleni, Kültürel Miras-Kent Bellekleri Oluşturma ile Kütüphaneler ve Geleceği konulu 2 ana başlık altında düzenlendi. Kültürel Miras-Kent Bellekleri Oluşturma konulu başlık altında yerel yönetimlerin kültürel miras ve kültürel bellek sorumluluğu, yerel yönetimlerde kent belleği oluşturma-kent kültürü için sözlü tarih çalışmaları, geçmişten günümüze kütüphaneler, yerel kültür varlıklarının-somut olmayan kültürel mirasın tanıtılmasında kütüphanelerin rolü gibi konular ayrıntılarıyla tartışıldı. Sempozyum sonunda katılımcılara Bursa İpeğinden Karagöz – Hacivat figürü hediye edildi.